Olen saanut E-keräimelle 100 Suomi Finland tunnuksen käyttööni.  Hakemukseni sisälsi seuraavan tekstin:

Olen ollut sisäilmatutkimusalalla 30 vuotta ja nähnyt rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymisen. Valtakunnallisen rakennusten kosteus- ja homevaurioiden tutkimushankkeen loppuraportissa todettiin, että näytteen kerääminen suoraan ilmasta voisi olla pölynäytteitä suositeltavampi keräystapa. Tämän innoittamana lähdin kehittämään sisäilmasta suoraan kerättävää näytteenottomenetelmää. Vietämme noin 90 % elämästämme sisällä, joten sisäilman laadulla on merkitystä.

Elokuussa 2014  syntyi idea teräslaatikon ja hiilihappojään yhdistämisestä, jossa sisäilman vesihöyry tiivistyy kylmään pintaan. Usko uuden mittausmenetelmän toimivuudesta johti patentin hakemiseen ja yhteistyöhön Helsingin ja Turun yliopistojen kanssa. Menetelmää testattiin 30 todellisessa vauriokohteessa  syksyllä 2015. Tutkimustulokset julkaistiin sekä Sisäilmastoseminaarissa että kansainvälisessä IndoorAir-tapahtumassa Belgiassa 2016.

Tutkimustulosten ja käytännön työn tuloksena otin menetelmän yritykseni käyttöön. Menetelmän on todettu olevan luotettava, toistettava ja näytteitä voidaan ottaa ympäri vuoden. E-keräimellä sisäilmasta kerätty vesihöyry edustaa tilan käyttäjien hengitysilman laatua. Näytteestä voidaan tutkia ilman sisältämiä nestemäisiä epäpuhtauksia. Kehitetty menetelmä tuottaa täysin uutta tietoa sisäilman laadusta.

Jotta asiakas saisi palvelun läheltään olen lähtenyt kehittämään yrittäjäorganisaatiota koko Suomeen. Tällä hetkellä 10 yrittäjää käyttää uutta näytteenottomenetelmää. Eikä mikään estä viemästä tuotetta kansainvälisille markkinoille.

Huonosta sisäilmasta kärsii noin miljoona suomalaista. Tieto uudesta sisäilman laadun mittausmenetelmästä voisi auttaa heitä selvittämään ongelman. Tuote on keino vaikuttaa terveellisempään rakentamiseen ja sitä kautta kansakunnan terveyteen.

Tämä asiakirja on julkinen myös Valtioneuvoston kanslian mukaan.